ค่าของตัวโน้ต

โพสเมื่อ : 2024-04-01 00:00:00

ค่าของตัวโน้ต

ค่าของตัวโน้ต ลักษณะของตัวโน้ตนั้นมีหลายลักษณะ ค่าของตัวโน้ตลักษณะต่างๆ สามารถเปรียบเทียบค่าความยาวโน้ต และมีชื่อเรียกลักษณะโน้ตต่างๆ ดังนี้
แผนผังเปรียบเทียบค่าของตัวโน้ต

แผนภูมเปรียบเทียบค่าตัวโน้ต

ตารางเปรียบเทียบค่านับ

จะเห็นว่าค่าของจังหวะนับของโน้ตตัวกลมมีค่ามากที่สุด โน้ตตัวขาว โน้ตตัวดำ โน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น โน้ตตัวเขบ็ต 2 ชั้นและโน้ตตัวเขบ็ต 3 ชั้น จะมีค่าลดลงทีละครึ่งตามลำดับ เช่น