Lastest News

อยากเป็นนักดนตรีที่ดี อ่านซะ!
อยากเป็นนักดนตรีที่ดี อ่านซะ!

อยากเป็นนักดนตรีที่ดี อ่านซะ!

อ่านต่อ
ดนตรียุคกลาง หรือ Middle Age
ดนตรียุคกลาง หรือ Middle Age

สถานการณ์ ณ ตอนนั้น เป็นยุคที่ถือได้ว่ามีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้น ตั้งแต่การล่มสลายของอาณาจักรโรมัน สงครามครูเสดซึ่งเป็นสงครามแห่งศาสนาเพื่อแย่งชิงดินแดนเยรูซาเล็ม ระหว่างชาวคริสต์และชาวมุสลิม ซึ่งกินเวลายาวนานถึง 300 ปี สงครามอังกฤษ-ฝรั่งเศส ที่ทำสงครามกัน 100 ปี

อ่านต่อ
Tempo หัวใจของนักดนตรี
Tempo หัวใจของนักดนตรี

Tempo หัวใจของนักดนตรี

อ่านต่อ
จบดนตรี...มีงานอะไรทำบ้าง
จบดนตรี...มีงานอะไรทำบ้าง

จบดนตรี...มีงานอะไรทำบ้าง

อ่านต่อ
5 วิธีป้องกันหวัด ในหน้าฝน
5 วิธีป้องกันหวัด ในหน้าฝน

5 วิธีป้องกันหวัด ในหน้าฝน

อ่านต่อ
10 หนังเกี่ยวกับดนตรีที่สร้างแรงบันดาลใจ
10 หนังเกี่ยวกับดนตรีที่สร้างแรงบันดาลใจ

10 หนังเกี่ยวกับดนตรีที่สร้างแรงบันดาลใจ

อ่านต่อ