ดนตรีกับชีวิต

โพสเมื่อ : 2019-01-22 00:00:00

ดนตรี 

คือ เสียงที่จัดเป็นระเบียบ มีโครงสร้าง โดยดนตรีนั้นแสดงออกมาในด้านระดับเสียง จังหวะ และคุณภาพเสียง ดนตรีใช้ในด้านศิลปะหรือสุนทรียศาสตร์ การสื่อสาร ความบันเทิง รวมถึงประกอบพิธีการต่างๆ 


เสียงดนตรียังมีประโยชน์ต่อเด็กด้วย โดยเฉพาะเด็กในครรภ์ หากเปิดเพลงให้ฟังตั้งแต่อยู่ในครรภ์ของมารดาแล้ว เสียงเพลงจะช่วยในการรับรู้ หรือการได้ยินของเด็กอีกด้วย ซึ่งก็ควรเลือกเพลงให้เหมาะสมสำหรับแต่ละวัยด้วยเช่นกัน ดังนี้ 

1. เด็กอายุ 0-4 เดือน เพลงคลาสสิก ช้าๆ
2. เด็กอายุ 5-6 เดือน เพลงคลาสสิคที่มีเสียง จังหวะที่ชัดเจน แต่ไม่หนักเกินไป
3. เด็กอายุ 7-9 เดือน เลือกเพลงที่มีเนื้อร้อง เนื่องจากเด็กจะเริ่มจับใจความบางคำได้ 
4. เด็กอายุ 10-12 เดือน เลือกเพลงที่สอดแทรกท่วงทำนอง ง่ายๆ

นอกจากสร้างความบันเทิงแล้ว ยังสามารถขัดเกลาจิตใจมนุษย์ให้ดีงาม ช่วยให้ผ่อนคลาย ร่าเริงแจ่มใส เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เนื่องจากดนตรีต้องมีการเล่นกันหลายๆ คน ทั้งนักร้อง นักดนตรี เพื่อให้เกิดการสร้างงานที่มีคุณภาพ 

นอกจากดนตรีจะช่วยสร้างความสามัคคีแล้ว ยังเป็นตัวสร้างวัฒนธรรม ซึ่งคนที่แต่งเนื้อร้อง หรือนักประพันธ์เพลงต้องยึดหลักเกณฑ์ ที่มีระเบียบวินัย และคำสอนต่างๆ สอดแทรกลงในบทเพลง เพื่อให้คนฟังได้คิดตาม และยึดเป็นหลัก ในการทำดีต่อไปอีกด้วย