ดนตรียุคกลาง หรือ Middle Age

โพสเมื่อ : 2019-09-27 00:00:00

👉👉👉การเดินทางของดนตรี

สงครามศาสนาแสดงให้เห็นว่าศาสนจักรนั้นมีอิทธิพลต่อผู้คนมาก รวมถึงดนตรีก็พัฒนาขึ้นจากศาสนาในยุคนี้ เริ่มต้นโดยการทำเพลงสวด โดยนำคำสอนจากพระคัมภีร์โบราณมาใส่ทำนองเพื่อให้ซาบซึ้ง และเพิ่มความศรัทธาต่อศาสนาให้มากขึ้น ดนตรีจึงเป็นส่วนสำคัญของศาสนาคริสต์

👉👉👉เพลงสวด

เพลงสวด หรือ Chant เริ่มแรกจะเป็นการร้องเสียงเดียวไม่มีการประสานเสียง เมื่อศาสนาคริสต์ได้ถูกเผยแพร่ไปในส่วนต่างๆของยุโรป จึงทำให้การร้องเพลงสวดนั้นแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ต่างๆ ทำให้ศาสนจักรต้องการจัดระเบียบการขับร้องเพลงสวดให้ไปในทางเดียวกัน โดยพระสันตปาปาเกรกอรี่ที่ 1 ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้นำทางศาสนจักรรวบรวมเพลงสวดทั้งหมด แปลจากภาษากรีกเป็นภาษาลาตินเพื่อให้เข้าใจง่าย จนผู้คนเรียกกันอย่างติดปากว่า เกรกอเรี่ยน ชานท์ Gregorian Chant

👉👉👉ต่อมาในคริสตศตวรรษที่ 9 เริ่มมีการพัฒนาเป็นการร้องประสาน 2 เสียง ซึ่งได้ถูกเรียกว่า “Organum” หลังจาก 2 ก็เพิ่มเป็น 3 เป็น 4 จนมีชื่อเรียกว่า โพลีโฟนี่ (Poly Phony) ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของดนตรีตะวันตกที่พัฒนาต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน

👉👉👉ในช่วงท้ายของยุคกลางดนตรีไม่ได้มีไว้เพื่อการสวดเท่านั้น ผู้คนเริ่มนำมาใช้เพื่อความบันเทิง และมหรสรรพต่างๆ เช่น ประกอบการเล่านิทาน เต้นรำ มายากล และเล่าเรื่อง ถือว่าเป็นกำเนิดของการประกอบอาชีพด้านดนตรี